Verwijzing

Vaak wordt u door uw huisarts of een specialiste (KNO-arts, neuroloog, tandarts, consultatiebureau, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

Wanneer de peuterspeelzaal of school u doorverwijst naar logopedie kunt u bij de huisarts een verwijskaart aanvragen.