Samenwerking

Bij Zuidwesthoek logopedie is de mogelijkheid om multidisciplinair te werken. We hebben een breed netwerk van professionals om ons heen, hierdoor kunnen we, waar nodig, breed naar uw hulpvraag kijken.

Deze samenwerking kan bestaan uit een gezamenlijk intake, bij elkaar mee kijken met een behandeling of elkaar kunnen bevragen. Hierdoor wordt de effectiviteit vergroot.

We werken samen met scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, huisartsen, KNO-arts,  tandartsen, diëtist, (kinder)fysiotherapeuten, ….