Bezoekadres
Antwerpsestraatweg 2
4631 NL Hoogerheide

Telefoon
06-22381082

Stuur mij een email
U kunt me ook mailen op mirjam@zwh-logopedie.nl Ik streef ernaar om uw e-mail dezelfde dag nog te beantwoorden.

Openingstijden
De praktijk is van maandag t/m vrijdag geopend. Behandelingen vinden enkel plaats op afspraak.

Waarneming
Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy
Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement  beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Klachten
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.