Onze praktijk

Bij Logopedie ZuidWestHoek staat een team van gespecialiseerde logopedisten voor u of uw kind klaar. De hulp die wij bieden is gericht op onderzoek, behandelen, voorlichting en coachen van logopedische hulpvragen voor baby’s, peuters en kleuters, kinderen, jeugdigen en volwassenen.

De hulpvragen zijn uiteenlopend en vindt u terug in het overzicht hieronder:

 • Taal
  • Taalontwikkelingsproblemen (TOS= Taalontwikkelingsstoornis)
    • Woordenschat
    • Zinsbouw
    • Vertellen van verhalen
  • Totale communicatie
   • Gebaren
   • Pictogrammen
  • Spraak
   • Articulatieproblemen
    • Bepaalde klanken niet of niet goed uit kunnen spreken
    • Verwisselen van klanken in woorden
    • Het vereenvoudigen van woorden
   • Slissen/lispelen
   • Onduidelijk spreken
   • Neusspraak bijvoorbeeld bij schisis
 • Sensorische informatieverwerking
 • Eet en drinkproblemen
  • Preverbale logopedie
  • Eet- en drinkproblemen
  • Slikproblemen
  • Selectieve eters
 • Mondmotoriek
  • Afwijkend mondgedrag (duimen, open mondgedrag etc.)
  • Foutief slikken (OMFT)
  • Kwijlen
 • Adem en stem
  • Stemproblemen
  • Foutieve spreekademing
  • Heesheid/ schorre stem
 • Auditieve verwerking van informatie
  • Opdrachtverwerking
  • Leesvoorwaarden